ObchodnýServer.sk online

ObchodnýServer.sk - Najväčší internetový trh

meno:       heslo:   prihlásiť sa  
ponuky/dopyty o nás reklama a služby linky zaregistrovať sa zabudol som heslo vložiť ponuku/dopyt

Notice: Trying to get property of non-object in /www/o/b/u14271/public_html/os_reklama.php on line 535
 
  Reklama a služby zrušiť 

Možnosti reklamy na http://www.obchodnyserver.sk/:
 
UMIESTNENIE REKLAMY:
 
UA - úvodná stránka
UB - vyhľadávacia stránka + stránka najnovšie
UC - kategória na 1.podúrovni stromu kategórií
UD - kategória na 2.podúrovni stromu kategórií
UE - kategória na 3.podúrovni stromu kategórií
UF - rotácia v celom strome kategórii
  - iné umiestnenie podľa požiadaviek klienta

REKLAMA PEVNÁ:
 
umiestnenie\produkt
(cena za mesiac)
Banner A1
(120x60 p.)
Banner B1
(234x60 p.)
Banner C1
(468x60 p.)
umiestnenia UA, UB
1 800,- Sk
3 300,- Sk
6 000,- Sk
umiestnenie UC
144,- Sk
264,- Sk
480,- Sk
umiestnenia UD, UE
72,- Sk
132,- Sk
240,- Sk

REKLAMA NA VIDENIE:
 
umiestnenie\produkt
(CPT*)
Banner A2
(120x60 p.)
Banner B2
(234x60 p.)
Banner C2
(468x60 p.)
umiestnenia UA, UB
150,- Sk
275,- Sk
500,- Sk
umiestnenia UC, UD, UE, UF
75,- Sk
137,- Sk
250,- Sk
VYSVETLIVKY:
*CPT = Cost per Thousand = cena za 1000 impresií, Impresia = videnie, zobrazenie reklamného prvku
Prevádzkovateľ si vyhradzuje pri reklame na videnie právo rozumnej rotácie s inými reklamami v rámci zvoleného umiestnenia reklamy. Cena je uvedená za jedno umiestnenie.
Po dohode možná aj iná forma, produkt, veľkosť a typ reklamy.

TECHNICKÉ PODMIENKY REKLAMY:
 
súbor vo formáte .gif, .jpg, .png a flash (iné formáty podľa dohody)
maximálna doporučená dátová veľkosť súboru (banner A - max.6 kB, banner B - max.10 kB,
  banner C - max 20kB)
veľkosť banneru podľa požadovanej reklamnej pozície (banner A - 120x60 pixelov,
  banner B - 234x60 pixelov, banner C - 468x60 pixelov, iné veľkosti podľa dohody)

VÝROBA REKLAMNÝCH PRVKOV, PROGRAMÁTORSKÉ A DESIGNERSKÉ PRÁCE:
 
Cena výroby závisí od množstva podkladov dodaných klientom, resp. od náročnosti vytvorenia vstupných podkladov, od množstva grafických prvkov a času výroby.
Cena programátorských a designerských prác - 500,- Sk/ hod.

VKLADANIE A SPRÁVA PONÚK/DOPYTOV ZA FIRMU:
 
ponúk/dopytov
(počet ponúk/dopytov)
vloženie P/D - elektronické podklady
(Sk/ 1 položka)
vloženie P/D - papierové podklady
(Sk/ 1 položka)
zmena ponuky/dopytu
(Sk/ 1 položka)
1-99
15,- Sk
30,- Sk
5,- Sk
100-999
13,- Sk
26,- Sk
5,- Sk
1000 a viac
10,- Sk
20,- Sk
5,- Sk

Vyplnenie registračného formulára za firmu - 40,- Sk.

OBJEDNÁVANIE A SPROSTREDKOVANIE PONÚK A DOPYTOV CEZ WWW.OBCHODNYSERVER.SK:
 
Každý subjekt zaregistrovaný na našom portáli má možnosť aby ho návštevník portálu kontaktoval a objednal si jeho výrobky, tovar, služby alebo dal ponuku na jeho dopyt a to priamo cez portál prostredníctvom pripravených formulárov na kontaktovanie a objednávanie. Cena tejto služby je 2000,- Sk/rok. Ďalšou možnoťou je, že za úspešné zrealizovanie ponuky/dopytu prostredníctvom kontaktného a objednávkového systému si prevádzkovateľ dohodne so záujemcom províziu, ktorá sa vyplatí až zo zrealizovaného a zaplateného obchodu. Výhodou tejto služby je priamejší, jednoduchší a užší kontakt so zákazníkom a tým aj väčšia pravdepodobnosť zrealizovania Vašej ponuky alebo dopytu. Pre aktiváciu tejto služby treba písomne alebo mailom danú službu objednať a zaplatiť poplatok alebo uzatvoriť sprostredkovateľskú zmluvu.
» sprostredkovateľská zmluva - obchodnyserver.sk.xls

ZOBRAZENIE INZERÁTU AKO SPONZOROVANÉHO:
 
1 týždeň (7 dní) 400,- Sk
2 týždne (14 dní)
600,- Sk
1 mesiac (30 dní) 800,- Sk

Zobrazenie nesponzorovaného inzerátu je bezplatné.

ZĽAVY:
 
   objemová zľava pri objednávke reklamy :
nad 20 000,- Sk zľava 5%
nad 40 000,- Sk zľava 7%
nad 70 000,- Sk zľava 9%
nad 100 000,- Sk zľava 11%
nad 150 000,- Sk zľava 15%
   zmluvní partneri:
Zľavy sú riešené na základe dohody.

PROVÍZIE:
 
Štandardná provízia za sprostredkovanie reklamy – 25%. Možnosť výmeny reklamy.

OBJEDNÁVKA REKLAMY:
 
Záväzná objednávka je potrebná minimálne 8 pracovných dní pred zobrazením reklamy. Reklamné podklady treba dodať minimálne 5 pracovných dní pred zobrazením reklamy. Minimálna výška objednávky je 500,- Sk, s výnimkou objednávky sponzorovaného inzerátu.
» objednavka_reklamy-obchodnyserver.sk.xls

DPH:
 
Ceny v tomto cenníku sú uvedené bez DPH. Prevádzkovateľ nie je platcom DPH.

ZAČIATOK ZOBRAZENIA REKLAMY:
 
Dátum začiatku zobrazovania reklamy je podmienený zaplatením príslušnej sumy za objednanú službu prevádzkovateľovi zo strany objednávateľa. V prípade, že sa zúčastnené strany dohodli na inom spôsobe fakturácie a splatnosti, platí spôsob v zmysle ich dohody.

STORNO POPLATKY:
 
Prevádzkovateľ je oprávnený faktúrovať objednávateľovi reklamy storno poplatok vo výške 100% z celkovej ceny:
pri stornovaní záväznej objednávky reklamy menej ako 8 pracovných dní pred začiatkom
  zobrazenia reklamy
pri nezaplatení potvrdenej objednanej reklamy najneskôr v pracovný deň predchádzajúci dňu
  poskytnutia služby
pri stornovaní záväznej objednávky výroby reklamných prvkov a programátorských prác

ŠTATISTIKA:
 
Ku každej reklame sa generuje štatistika o počte videní a kliknutí. Štatistika konkrétnej reklamy je k dispozícii po prihlásení sa na www.obchodnyserver.sk a kliknutí na tlačidlo „Reklama“ na podstránke „Moja reklama“ a to maximálne 2 mesiace po skončení jej zobrazovania. Reklame vo formáte flash sa počty kliknutí nepočítajú.
Ďalšie informácie ohľadne platobných podmienok, štatistík, práv, zodpovednosti a iných pravidiel reklamy na portáli www.obchodnyserver.sk nájdete vo Všeobecných obchodných podmienkach.

NAŠE BANNERY:
 
Reklamné prvky portálu www.obchodnyserver.sk pre umiestnenie na Vašich stránkach:
    
» logo obchodnyserver.sk 468x60 – rar (flash, 19kB)
» logo obchodnyserver.sk 234x60 – rar (flash, 10kB)
» logo obchodnyserver.sk 120x60 – rar (flash, 6kB)

KONTAKT:
 
prevádzkovateľ http://www.obchodnyserver.sk/:
Leonidas, s.r.o.
Kozmonautická 3
821 03 Bratislava
tel.: 0902/ 088 807
e-mail: marketing@obchodnyserver.sk


 
 Copyright © 2024 Obchodný server.sk. All rights reserved. 
19.05.2024